کارت های تلفنی

کارت های تلفنی آنالوگ و دیجیتال

فروش انواع کارت های تلفنی استریسک در ایران

کارت های تلفنی از اجزای سخت افزاری سیستم های تلفنی هستند که قابلیت یکپارچگی با PC را دارند و میتوان از آنها بعنوان سانترال IP استفاده کرد. این کارت ها در دو نوع آنالوگ (FXO/FXS) و دیجیتال (E1/PRI) در بازار موجودند. معمولا اکثر کارت های موجود در بازار با بیشتر سانترال های ...

کارت های تلفنی آنالوگ و دیجیتال

فروش انواع کارت های تلفنی استریسک در ایران

کارت های تلفنی از اجزای سخت افزاری سیستم های تلفنی هستند که قابلیت یکپارچگی با PC را دارند و میتوان از آنها بعنوان سانترال IP استفاده کرد. این کارت ها در دو نوع آنالوگ (FXO/FXS) و دیجیتال (E1/PRI) در بازار موجودند. معمولا اکثر کارت های موجود در بازار با بیشتر سانترال های نرم افزاری مثل استریسک،الستیکس،فری سوئیچ و ... سازگارند.

بیشتر

کارت های تلفنی 50 محصول وجود دارد

هر صفحه
نمایش 1 - 16 از 50 محصول