فیلتر هوشمند محصول

سازنده
پروتکل
خطوط تلفن
بهینه شده برای مایکروسافت Lync
سازگاری با مایکروسافت Lync
تلفن های تصویری

تلفن تحت شبکه تصویری (Video Phone) فروش تلفن های IP تصویری در ایران

تلفن های تصویری 2 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 2 از 2 محصول